Villkor för användning av ON THAT ASS

ON THAT ASS erbjuder en unik tjänst för alla som inte vill bära tråkiga boxershorts och/eller strumpor. Vi levererar en helt ny design av högsta kvalitet till våra medlemmar varje månad. När du registrerar dig hos ON THAT ASS, kan du välja ett gratis par boxershorts först. Varför? För vi vill att du ska se och känna att du har tagit det bästa beslutet. Användningen av denna tjänst är föremål för dessa användarvillkor.

Medlemskap

1.1 Ditt ON THAT ASS-konto fortsätter varje månad tills det avslutas. Annullering sker via det konto som skapades vid registreringen. Under registreringen kommer du att tillhandahålla oss en betalningsmetod. Betalningsmetod innebär en nuvarande, giltig, accepterad betalningsmetod som kan justeras då och då. För att slutföra registreringen ber vi dig att ge ON THAT ASS behörighet så att vi kan länka dina bankuppgifter till ditt konto. Detta hjälper oss också att förhindra bedrägerier. Du ger oss tillåtelse att debitera medlemsavgifterna varje månad från din anvisade betalningsmetod, såvida du inte annullerar inom din provperiod.

1.2 Du kan bara välja designen på ditt första gratis par boxershorts, detta görs under registreringen. Sedan kommer du varje månad att få ett helt nytt par boxershorts som du inte vet hur de ser ut. Du kan inte byta ut månadens design mot ett äldre ON THAT ASS Originals eller ON THAT ASS One boxershorts.
Ovannämnda villkor gäller även för strumpmedlemskapet, där det första paret strumpor inte är gratis.

Kostnadsfri provperiod

2.1 Provperiod Ditt ON THAT ASS-medlemskap börjar med ett gratis par boxershorts, om inte annat anges under registreringsprocessen. Varje (unikt) konto har rätt till ett gratis par provboxershorts. Ett (unikt) konto består av en unik e-postadress och unika bankuppgifter. Varje e-postadress och kontonummer kan bara användas en gång. Vid missbruk debiteras alla återstående boxershorts för vilka ingen medlemsavgift har betalats.

2.2 Extra medlemskap. En användare kan skapa upp till tio medlemskap på sitt konto, bestående av högst fem boxershortsmedlemskap och fem strumpmedlemskap. Medlemskapet kommer att dras med den första debiteringen. Dessa medlemskap har inte rätt till ett gratis par provboxershorts. Om du har två eller fler boxershortsmedlemskap hos ON THAT ASS får du 10 % rabatt per beställning. Bara för att vi uppskattar att du är ett sådant fan.

2.3 Registrering. Din kostnadsfria provperiod startar från det ögonblick du slutför din registrering. Innan din provperiod är slut får du ett mejl från oss. Under provperioden kan du säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan. Du kommer då inte att inkluderas i nästa månads debitering. Efter provperiodens slut ger vi en månads uppsägning. Om din provperiod börjar efter/på den 15:e i månaden ingår du inte i debiteringen för samma månad. Detta ger dig tillräckligt med tid för att prova dina boxershorts.

2.4 ON THAT ASS avgör på grundval av den tillhandahållna informationen om någon är berättigad till en gratis provperiod och kan bestämma villkor och varaktighet för att förhindra missbruk av provperioden. Om mer än ett par gratis boxershorts tas emot per konto kommer dessa att faktureras.

2.5 Medlemsavgifter. Vi drar av dina månatliga medlemsavgifter från din utsedda betalningsmetod i slutet av din provperiod. Såvida du inte säger upp ditt medlemskap innan provperiodens slut.

2.6 Uppsägningstid. ON THAT ASS-medlemskapet fortsätter automatiskt efter slutet av din provperiod. Under provperioden kan du säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan. Vid ett aktivt medlemskap har du inte rätt att återkalla ditt avtal med oss omedelbart, en månads uppsägningstid gäller.

Debitering och annullering

3.1 Medlemsavgifter. Avgifterna för ON THAT ASS-medlemskap debiteras varje månad via betalningsmetoden kopplad till ditt konto. Gå till vår webbplats, logga in på ditt konto och gå till avdelningen "Fakturor och leverans" om du vill se nästa debiteringsdatum eller tidigare fakturor.

3.2 Fakturor och leveranser. Medlemsavgifterna för ON THAT ASS debiteras innan boxershortsen levereras. Debiteringen sker alltid den sista arbetsdagen i månaden och leveransen från den 17:e följande månad.

3.3 Betalningsmetod För att delta i ON THAT ASS måste du tillhandahålla en giltig betalningsmetod. Du kan se och redigera din betalningsinformation i avsnittet "Personuppgifter". För användning och länkning av vissa betalningsmetoder, kan leverantören debitera dig vissa kostnader, såsom kostnader för internationella transaktioner eller andra kostnader för att behandla din betalningsmetod. Kontakta din betalningsmetodleverantör för mer information.

3.4 Annullering. Du kan annullera ditt ON THAT ASS-medlemskap när som helst online via det konto du skapade under registreringen. Efter att du har annullerat behåller du åtkomst till ditt ON THAT ASS-konto, där du kan aktivera ditt medlemskap igen. Om du vill annullera loggar du in på ditt konto och går till avsnittet "Medlemskap", där väljer du den månad då du vill få din sista leverans. Du får ett bekräftelsemejl till den e-postadress som finns lagrad på ditt konto. Om du fortfarande har en öppen faktura på ditt konto går det inte att annullera.

3.5 Ändringar av pris och medlemsvillkor. Vi kan ändra våra medlemsvillkor och priset på vår tjänst från tid till annan. Sådana ändringar kommer att träda i kraft 30 dagar efter meddelandet.

3.6. Radera data. Du kan utöva din "rätt till tillgång" till alla personuppgifter vi har om dig. Du kan ändra dina data och utnyttja "rätt till rättelse". Du kan ändra de flesta av dina användaruppgifter själv via ditt konto. Klicka på följande länk för mer information om hur du ändrar eller tar bort dina data: https://onthatass.com/faq/pausa-avsluta#hur-tar-jag-bort-min-data.

Returgaranti

4.1 Retur. Om dina boxershorts eller strumpor går sönder inom 90 dagar (genom normal användning) skickar vi dig en ny produkt gratis (du måste uppfylla villkoren för att göra en returbegäran, se 4.2). Din begäran kommer att behandlas inom 2 arbetsdagar. Du får ett meddelande via mejl (den e-postadress som finns på ditt konto).

4.2 Villkor. Du kan bara göra en returbegäran om du uppfyller följande tre villkor:
1. Dina boxershorts och/eller strumpor har anlänt för inte mer än 90 dagar sedan,
2. Det får inte finnas några utestående fakturor,
3. All tidigare returbegäran måste ha slutförts.

Återaktivering

5.1 Återaktivering. Om du annullerar ditt/dina medlemskap finns ditt konto fortfarande kvar. Du kan logga in när som helst för att justera dina användaruppgifter och återaktivera ditt konto. Om du återaktiverar ditt konto kommer du att inkluderas i nästa debitering. När du återaktiverar ditt konto får du inga gratis boxershorts, du har redan fått dessa när du registrerade dig.

5.2 Aktiv medlem. Efter återaktivering av ditt medlemskap är du en aktiv medlem igen. Du kommer då inte längre ha en provperiod och måste följa den vanliga uppsägningstiden.

5.3 Annullering. Vi ser till att du måste gå igenom minst två steg för att återaktivera ditt konto. Om du inte vill återaktivera ditt konto erbjuder vi en annulleringstid på 2 arbetsdagar. Kontakta oss på hello-se@onthatass.com.

Rabatter

6.1 Rabatt. Om du har två eller fler boxershortsmedlemskap hos ON THAT ASS får du 10 % rabatt per beställning. Bara för att vi uppskattar att du är ett sådant fan.

6.2. Rabatt på rabatt. Det är inte möjligt att få mer än en ytterligare rabatt per månad utöver 10 % rabatt som nämns ovan.. Om du har fått två rabatter kommer den sista rabatten dras av från nästa faktura.

Allmänt

7.1 Ålder. Du måste vara minst 18 år eller myndig i ditt land för att bli medlem hos ON THAT ASS.

7.2 Den medlem som har skapat ON THAT ASS-kontot och genom vars betalningsinformation medlemsavgifter debiteras (även kallat användaren), har tillgång till och kontroll över ON THAT ASS-kontot. Användaren är ansvarig för alla aktiviteter som sker i kontot. Dessutom är du ansvarig för riktigheten i den information du lämnar till oss. Vi kan säga upp eller tillfälligt blockera ditt konto för att skydda dig, ON THAT ASS eller våra partners från identitetsstöld eller annan olaglig aktivitet.

Annat

8.1 Tillämplig lag. Dessa användarvillkor regleras av lagarna i Nederländerna. Dessa villkor utgör ingen begränsning av det lagliga konsumentskyddet som finns i Storbritannien.

8.2 Kundsupport. Om du vill veta mer om vår tjänst eller behöver hjälp med ditt konto, besök vår kundsupportsida; Kundservice.

8.3 Tillämpliga villkor. I händelse av att något stycke eller del av villkoren anses vara ogiltig eller inte kan verkställas, ska resten av villkoren fortsätta med full kraft. - Ineffektivt eller ej verkställbart innehåll i villkoren kommer att justeras av leverantören i tid.

8.4 Ändringar av användarvillkoren. ON THAT ASS kan ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att ge dig minst 30 dagars varsel innan de träder i kraft.

8.5 Elektronisk kommunikation. Vi skickar dig information om ditt konto (fakturor, lösenordsändringar, ändring av betalningsmetod, etc.) endast i elektronisk form, dvs via e-post till den e-postadress du har angett hos oss.

Senast redigerad den 18-10-2021